พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                                                                                                                                      


- ประกาศการคุ้มครองบุคคลาจากลก้องวงจรปิด ( CCTV Privacy Notice ) พ.ศ. 2565

 - นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) พ.ศ. 2565

 - ประกาศนโยบายและมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565